top of page

Fortrydelsesret ved boligkøb

Når man køber bolig i Danmark har man lovgivningsmæssigt bestemt, at køber skal have fortrydelsesret ved boligkøb, som køber skal bruge til beboelse. Det følger af Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (bedre kendt som LFFE).

Det er altså køber og købers forhold der afgør om køber får fortrydelsesret. Fortrydelsesretten betyder, at du som boligkøber har mulighed for at fortryde købet og træde ud af aftalen, selvom både du og sælger har underskrevet købsaftalen. Læs med nedenfor for en uddybing af emnet fortrydelsesret ved huskøb.

Bemærk, at fortrydelsesretten kun gælder for køber og ikke for sælger!

Hvornår har man fortrydelsesret?

Køber har fortrydelsesret, såfremt der er indgået aftale om køb af en ejendom, der hovedsageligt er bestemt til beboelse for køberen. I LFFE's forstand er du altså forbruger, når du skal bruge ejendommen til beboelse. De forskellige ejendomstyper, der er omfattet af fortrydelsesretten er:​

Hvis du har fortrydelsesret ved huskøb vil ejendomsmægleren bede dig underskrive et dokument om fortrydelsesretten sammen med købsaftalen. Det er også ejendomsmæglerens opgave at fortælle dig hvornår din fortrydelsesret begynder og ender.

Ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du gøre dette skriftligt til sælger eller sælgers ejendomsmægler inden fortrydelsesfristens udløb. Se mere om detaljerne nedenfor.

Hvor mange dages fortrydelsesret har man?

Når du køber bolig har du 6 dages fortrydelsesret ved huskøb. Din fortrydelsesfrist starter dagen efter, at du har fået besked på, at sælger også har skrevet under på købsaftalen.

Oversigt over fortrydelsesfristen på 6 hverdage

Får du besked om sælgers underskrift på en mandag starter din fortrydelsesfrist altså dagen efter - om tirsdagen. Din fortrydelsesfrist løber derefter 6 hverdage. I beregningen tælles lørdage, søndage og grundlovsdag ikke med som hverdage. Du skal dog være opmærksom på, at juleaften og nytårsaften tæller med som hverdage, hvis de falder på en hverdag! ​ I eksemplet før udløber din fortrydelsesret altså den efterfølgende tirsdag klokken 23.59. ​ For at udnytte fortrydelsesretten er der 3 ting du skal opfylde:

  1. At beskeden om, at du vil fortryde køber er kommet frem inden fristens udløb

  2. At beskeden om, at du vil fortryde fremsendes skriftligt til både sælger og sælgers ejendomsmægler

  3. At du har betalt godtgørelsen til sælger inden fristens udløb

 

Hvis du opfylder ovenstående siger man, at du har brugt din fortrydelsesret, og at handlen er annulleret. ​ Du skal dog være opmærksom på, at din fortrydelsesfrist starter før, hvis det er sælger der skriver under på købsaftalen først. Hvis sælger skriver under på købsaftalen først starter din fortrydelsesret allerede dagen efter den dag, hvor du bliver gjort opmærksom på sælgers salgstilbud. Dette sker dog sjældent i praksis.

Hvad koster det at fortryde et huskøb?

Hvis du bruger din fortrydelsesret på huskøbet skal du betale en godtgørelse til sælger. Denne godtgørelse skal betales inden udløbet af fristen på de 6 hverdage efter aftalens indgåelse.

Som køber skal du betale en godtgørelse på 1 % af købesummen til sælger. Hvis du som køber fortryder dit huskøb indenfor de 6 hverdages fortrydelsesfrist ser beregningen således ud, hvis du har købt et hus til 3 mio. kroner.

Godtgørelse til sælger = 1% * 3.000.000 = 30.000

I praksis skal du indbetale godtgørelsen til sælgers ejendomsmægler. Ejendomsmægler sender pengene videre til sælger. Ejendommen er nemlig ikke solgt, hvis du fortryder, og så har ejendomsmægleren ikke krav på salær.

Du skal være OBS på, at du ikke skal betale godtgørelse til sælger i følgende situationer:

  1. Hvis vi bruger rådgiverforbeholdet i købsaftalen til at annulere handlen

  2. Hvis du har aftalt at købe et hus, som sælger har opført med salg for øje

  3. Hvis sælgers hovederhverv er, at sælge fast ejendom, og sælger har handlet som led i dette erhverv

  4. Hvis du har købt en grund

  5. Hvis du har købt et nybygget hus

Hvis du er i tvivl om du skal udnytte din fortrydelsesfrist eller ej er du velkommen til at kontakte Nicolai Vinum for en uforpligtende gennemgang af din handel.

Kan man fortryde et huskøb efter 6 dage?

Man kan godt komme ud af sit huskøb efter de 6 hverdages fortrydelsesfrist er udløbet. Det kræver dog, at der er indsat et gyldigt rådgiverforbehold i købsaftalen. Hvis der er et gyldigt rådgiverforbehold i købsaftalen er denne ikke endelig bindende for dig som køber, før din rådgiver har godkendt aftalen. Du kan læse mere om hvad en køberrådgiver er i vores blogpost med titlen: Hvad er en køberrådgiver?

Derfor bør du altid sikre dig, at der indskrives et rådgiverforbehold i købsaftalen. Hvorvidt købet kan godkendes bestemmer du og din rådgiver i fællesskab. Hvis din rådgiver, i samråd med dig, ikke kan godkende ​købsaftalen, kan denne bruge sit rådgiverforbehdold til at "annullere" handlen. Det er således en gratis måde at fortryde sit huskøb. Rådgiver forbeholdet blev før i tiden benævnt advokatforbehold.

Som oftest har køberrådgiveren 5-8 dage til at godkende handlen på dine vegne. Forbeholdet for din køberrådgivers godkendelse er sideløbende med fortrydelsesretten. Hvis du sammen med din køberrådgiver beslutter ikke at godkende købsaftalen kræver det ingen begrundelse og det er gratis!

Du kan også bruge dit rådgiverforbehold til at få ændret i købsaftalens vilkår, hvis der måtte stå noget i købsaftalen, som ikke er blevet forhandlet inden underskrift. Sælgers ejendomsmægler indsætter ofte klausuler i købsaftalens afsnit 11, som regulerer handlen. Ofte er disse klausuler ikke gennemgået med dig som køber inden underskrift af aftalen.

Din køberrådgiver har efterfølgende mulighed for at drøfte de juridiske konsekvenser med dig inden aftalen godkendes endeligt. Hvis sælger kan godkende eventuelle ændringer i købsaftalens vilkår fastholdes handlen. Hvis ikke sælger kan godkende din køberrådgivers ændreinger betyder det, at du frit kan trække dig ud af handlen.

 

Det er altid en rigtig god ide at have en tæt dialog med din køberrådgiver, hvis ikke du er helt sikker på om du er ved at købe drømmehuset. Der er flere forhold som er altafgørende for, om du kan bruge dit rådgiverforbehold eller ej til at fortryde dit boligkøb. Kontakt Nicolai Vinum via vores kontaktformular for en afklaring af din situation. Det er GRATIS og uforpligtende.

Fortrydelsesret andelsbolig

Andelsboliger er også omfattet af fortrydelsesretten i LFFE. Det vil sige, at hvis du køber en andelsbolig som du selv skal bruge til beboelse er du omfattet af fortrydelsesretten.

Om du har fortrydelsesret eller ej afhænger således ikke af om der er udarbejdet tilstandsrapport og elinstallationsrapport på boligen. Ved køb af andelsboliger kan sælger ikke anvende Huseftersynsordningen og dermed får du som køber af en andelsbolig ikke udleveret hverken en tilstandsrapport eller en elinstallationsrapport.

Andelsboligens ejendom er ejet af andelsboligforeningen og ved køb erhverver du en brugsret til den pågældende andelsbolig. Det er foreningen der ejer ejendommen, og dermed foreningen som hæfter for skjulte fejl og mangler ved ejendommen.

Som køber af en andelsbolig bør du derfor få hjælp til at vurdere andelsboligforeningens regler og økonomi af en køberrådgiver inden du køber. Du bør også sikre dig, at købsaftalen indeholder et forbehold for din køberrådgivers godkendelse inden du skriver under. Hjælp til huskøb tilbyder at screene din købsaftale inden underskrift for at kontrollere, at du kan komme gratis ud af aftalen, hvis du skulle fortryde købet når du undersøger andelsboligforeningen.

 

Send købsaftalen via dette link - så vender Nicolai tilbage indenfor 2 timer med en vurdering af, om det er sikkert at skrive under på købsaftalen.

Skal jeg ringe dig op?

bottom of page